เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ปี 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก อำเภอลานสัก

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator