เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง รวมถึงแผนบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรังตอนล่าง (ระยะเร่งด่วน) ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator