เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ติดตาม​ และแก้ไขปัญ​หาสถานการณ์​อุทกภัย​ เยี่ยมสร้างขวัญ​กำ​ลัง​ให้แก่ผู้ประสบภัย​ โดยจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน​ เพื่อประกอบอาหารให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน​ จากน้ำท่วม 15 ครัวเรือน ณ ศูนย์พักชั่วคราวโรงเรียนวัดเขาน้อย ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

_4154917494616572_439864459264276909_n_small.jpg _4154917407949914_7095550778889907224_n_small.jpg _4154917981283190_5403323170416013129_n_small.jpg _4154917747949880_9074561921526655496_n_small.jpg
_4154917914616530_4032432850647465661_n_small.jpg _4154917841283204_3543431685094996071_n_small.jpg photo_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator