วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2564 พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ในการนี้ ได้มีการมอบโล่ ให้แก่ข้าราชการเกษียณ จำนวน 19 ราย , มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 7 ราย , มอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2564 จำนวน 2 แห่ง และมอบใบประกาศพร้อมช่อดอกไม้ให้แก่ เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย

_4149193345188987_3323220450957940687_n_small.jpg _4149193211855667_9166482663981966347_n_small.jpg _4149193135189008_7436052588217054025_n_small.jpg _4149193558522299_7809699422693033841_n_small.jpg
_4149193088522346_7543051664679897900_n_small.jpg _4149193161855672_884934300290829479_n_small.jpg _4149193458522309_8010591291024469837_n_small.jpg _4149192891855699_6925110340737446162_n_small.jpg
_4149192918522363_8640167552634946220_n_small.jpg _4149193418522313_17888127795132447_n_small.jpg _4149192985189023_44630236923395069_n_small.jpg photo_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator