วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี พลตำรวจเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมผ่านระบบ Zoom จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก.มหาดไทย ร่วมกับคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานี โดยมี ดร.อลงกต วรกี รอง ผวจ.จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม

ผลการดำเนินการป้องกันในปีที่ผ่านมาพบว่า รถจักรยานยนต์ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากพบยอดการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด สาเหตุทั้งการขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกกันน็อก เมาแล้วขับ รวมไปถึงการดัดแปลงเป็นรถพ่วงข้าง และไม่มีการทำประกันภัยหรือ พรบ.

รมว.มหาดไทยกล่าวว่า สำหรับรถจักรยานยนต์ดัดแปลงไม่ควรให้วิ่งบนถนนสายหลัก เนื่องจากขับขี่ช้าและมักจะมีผู้โดยสารหลายคน ส่วนการประชาสัมพันธ์ ขอให้หอกระจายข่าว เป็นหลักในการทำงาน เนื่องจากเข้าถึงและใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศ และพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว รวมทั้งการตั้งค่าเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางและอุบัติภัยบนท้องถนนของปีงบประมาณ 2565

_4136529066455415_2362474802803325358_n_small.jpg _4136529346455387_3769000636827341874_n_small.jpg _4136529169788738_5530799707715617107_n_small.jpg _4136661313108857_4068499476439800487_n_small.jpg
photo_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator