เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนกะเหรี่ยงอำเภอห้วยคต และการอบรมโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารและอาภรณ์ โดยมี นางประภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ให้การต้อนรับ

โดยในพิธี ท่านผู้ว่าฯ และนายกเหล่ากาชาดได้เปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนกะเหรี่ยงอำเภอห้วยคต จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนกะเหรี่ยงอำเภอห้วยคต ประกอบด้วย ห้องแสดงนิทรรศการขวานหินโบราณ การแต่งกายและอัตลักษณ์ท้องถิ่น การทำไร่ข้าวกะเหรี่ยง การทอผ้ากะเหรี่ยง และการประกอบอาหาร เช่นขนมแดกงา แกงหยวกไก่ และรับฟังการบรรยายเรื่อง การส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

_4136712986437023_4299360188982829276_n_small.jpg _4136713313103657_1926027253948851061_n_small.jpg _4136713133103675_419923005008938885_n_small.jpg _4136713243103664_9022752481200888134_n_small.jpg
_4136713356436986_6982458563068668653_n_small.jpg _4136713379770317_10929599262445748_n_small.jpg _4136712963103692_5477792396480853345_n_small.jpg _4136713036437018_1403980390438150043_n_small.jpg
_4136713516436970_6939144265917354483_n_small.jpg _4136713153103673_8088690812027887894_n_small.jpg _4136713193103669_7096490208663935593_n_small.jpg _4136713006437021_5914955881585948654_n_small.jpg
photo_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator