เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคาร 100 ปี วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี

โดยท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจ คณะบุคลากรทางการแพทย์ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน รวมทั้งให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม”

ในการนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้จัดสรรวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 600 โดส (300 ราย) หลังฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ในกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มพระ นักบวช และกลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน

_4159470980827890_7996577585815807296_n_small.jpg _4159471050827883_3360614868574633448_n_small.jpg _4159470460827942_313641061544811716_n_small.jpg _4159471187494536_320224261001849118_n_small.jpg
_4159470707494584_2446520957837093812_n_small.jpg _4159470410827947_1443238017522584849_n_small.jpg _4159470844161237_1872490133391426002_n_small.jpg _4159470630827925_6920167140096735930_n_small.jpg
_4159470860827902_6505453318046483828_n_small.jpg _4159471277494527_94506783437659617_n_small.jpg _4159471127494542_2244197942290808801_n_small.jpg _4159471024161219_745786484595557277_n_small.jpg
_4159470910827897_334523986724561991_n_small.jpg _4159471020827886_7892542699051126780_n_small.jpg _4159470537494601_5338344918671020090_n_small.jpg photo_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator