เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี (POC) ครั้งที่ 23/2564 พร้อมด้วยนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

โดยสาระการประชุมได้แก่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุทัยธานี และการบริหารจัดการวัคซีน รวมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเรื่องอื่นๆ เพื่อหาแนวทางที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีต่อไป

_4159266550848333_1000619138608057344_n_small.jpg _4159266384181683_75293814427042024_n_small.jpg _4159266430848345_5992115951605559199_n_small.jpg _4159266334181688_8180271915829939181_n_small.jpg
_4159266317515023_1946001166009766443_n_small.jpg _4159266180848370_130903855953218371_n_small.jpg _4159266230848365_8613343302379261696_n_small.jpg poc232564_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator