เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดอุทัยธานี (CSR) พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางชะลอ โนรี ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดอุทัยธานี นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

โดย พระคุณท่านพระครูปลัดสมนึก สุธัมมะถิระสัทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดอุทัยธานี (CSR) ประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อเป็นศิริมงคลในพิธี

ต่อมา ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้แทนอำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต และอำเภอทัพทัน

จากนั้น ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ และรับชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ CSR

ทั้งนี้ CSR ย่อมาจากคำว่า Corporate social responsibility คือ “การทำให้ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสมดุล อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน” ซึ่งปัจจุบันทุกองค์กรธุรกิจ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

_4159084567533198_533609106645726092_n_small.jpg _4159084820866506_561304774002930025_n_small.jpg _4159085007533154_5459842595206509843_n_small.jpg _4159085094199812_4766144751547055865_n_small.jpg
_4159084677533187_4427736083241365158_n_small.jpg _4159085077533147_4629272602575647858_n_small.jpg _4159085114199810_4482511436679871311_n_small.jpg _4159084957533159_6225302741981849632_n_small.jpg
_4159084970866491_1471180204846197966_n_small.jpg csr_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator