ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ท่านพระครูปลัดสมนึก เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ​ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน​ ท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับ รับรองและร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ และปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุทัยธานี รวม 3 อำเภอ ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี และ ณ ตำบล​เกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ครั้งที่ 4/2564(ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ​ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ท่าน ขจรเกียรติ​รักพานิชมณี​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม กองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลาง ( กอปภ.ก ) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ( POC ) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงานเหล่ากาชาด อำเภอเมืองอุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดร่วมในพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขุดลอกลำรางสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 333 อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ร่วมประชุมฯในโอกาสที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ดำเนินการตามโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี​รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน นายขจเกียรติ ​รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9 / 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี​รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ครั้งที่ 18 / 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1 วิทยากรแกนนำจิตอาสาพระราชทาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมพิธี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ณ ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคมเมื่อปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี อันเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป ณ ห้องประชุมสะแกกรังชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับบัญชาจาก ท่าน ชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​จังหวัดอุทัยธานี เขต 2​ เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงกระชังประมงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และกับเกษตรผู้เลี้ยงกระชังประมง ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น ​5​ ศาลากลาง​จังหวัดอุทัยธานี และ วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี​
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ร่วมกับ มูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร ณ หน้าพระอุโบสถ​ วัดจันทาราม (ท่าซุง)​ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี​
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ​ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามให้การช่วยเหลือ​และตรวจเยี่ยมจุดรองรับการอพยพประชาชนที่ประสบอุทกภัย​ณ​ศาลาประชุมหมู่บ้าน​ หมู่ที่ 13​ วัดปางไม้ไผ่ หมู่ที่​4​ ตำบลระบำ ณ ทางแยกปากเหมือง หมู่ที่ 1​ ศาลาประชุมหมู่บ้าน​หมู่ที่​9​ ตำบลลานสัก และ ณ ฝายเขาฆ้องชัย หมู่ที่ 4​ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา และเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากอิทธิพลของพายุไลออนร็อค และพายุคมปาซุ ณ อ่างเก็บน้ำทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ​ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหว​ดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน​ นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 2/2564 กรณีโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 และนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนผู้รับทุน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.)ผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาตม นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุทัยธานี (POC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 35/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ครั้งที่4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564​ ผู้ช่วยศาสตรา​จารย์พิเศษ ดร.อลงกต​วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน นายขจรเกียรติ​รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2 / 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ( หลังเดิม ) อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​และประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี​ และ​ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี​เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​เป็นห้วหน้าชุด ร่วมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ​ดร.อลงกต​วรกี​รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองฉาง และ ณ วัดหนองขุนชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง และเวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564​ ผู้ช่วยศาสตรา​จารย์พิเศษ​ ดร. อลงกต​วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน​นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน​ การประชุมติดตามผลการดำเนินการก่อสร้าง การวางระบบไฟฟ้าลงดินของจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี งวดที่ 10 ผ่านระบบ Webex Meeting
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี (POC) ครั้งที่ 23/2564 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2564 พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี จิตอาสาพระราชทาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
   
   
   
   
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /