ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2564 โดยมี นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ,นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ,กรรมการสักขีพยาน ,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมในการออกรางวัลดังกล่าว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ จังหวัดอุทัยธานี (กลุ่มย่อย ครั้งที่4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม​ 2564​ เวลา 09.30 น. นายณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) และเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการเชิงป้องกัน หรือยับยั้ง​ภัยพิบัติก​รณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ร่วมกับ ผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่​ 7 พฤษภาคม​ 2564​ เวลา 10.00 น. นายณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ และประธานที่ปรึกษาเหล่าก​าชาดจังหวั​ดอุทัยธานี​ เป็นประธาน การประชุมออนไลน์ผ่าน Application ZOOM ครั้งที่ 3 / 2564 ร่วมด้วยผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ การจัดทำรายรับ รายจ่ายและการจัดกิจกรรมหารายได้ ของเหล่ากาชาดจังหวัด การจัดทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของเหล่ากาชาดจังหวัด การจัดซื้อ จัดหาจากงบประมาณประจำปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามพันธกิจเหล่ากาชาดจังหวัด แนวทาง และมาตรการการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติภารกิจจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ( กรมพลศึกษา ) สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกัน และควบคุมยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) จังหวัดอุทัยธานี ณ อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ( กรมพลศึกษา ) สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่​ 3 พฤษภาคม​ 2564​ เวลา 13.30 น. ผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการ จังหวั​ดอุทัยธานี​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ครั้งที่ 8 / 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพ และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบใหผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เลขที่ 103 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม​ 2564​ เวลา 09.30 น. นายณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดยมีผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา การป้องกัน และควบคุมยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรนา​ 2019​ หรือ​ โค​วิด​19​ ณ ห้องประชุม สะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือ​งอุทัยธานี​
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายอลงกต วรกี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี ตำรวจ และตรวจคนเข้าเมืองอุทัยธานี ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาด โรค COVID-19 สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาล 2 ณ ตลาดเทศบาล 2 อำเภอเมืองอุทัยธานี
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /