เมื่อวันที่ 23 มีนาคม​ 2564​ เวลา 10.30 น. ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจากนาย ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธาน​ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3 / 2564 ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator