เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม(Kick off) ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบขุดแปลง โคก หนอง นา ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ ครัวเรือนต้นแบบ นางรชยา พิมพ์มั่น 43 หมู่ 6 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator