เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. พ.อ.สุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นาย ร.ท.สุวิทย์ โสภาเจริญ รอง หัวหน้าฝ่ายแผนกลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ ครั้ง 1/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์(ศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg photo5_small.jpg
photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator