เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือ​งอุทัยธานี​

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg photo5_small.jpg
photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg photo10_small.jpg
photo11_small.jpg photo12_small.jpg photo13_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator