เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator