เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเทศกาลงานบุญบั้งไฟ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2564 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยอีสานที่อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg photo5_small.jpg
photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg photo10_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator