เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ อำเภอทัพทัน ติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำต้นทุนและระบบประปาหมู่บ้านในอำเภอทัพทัน โดยมี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เพื่อร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator