เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมร่วมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการแจ้งข้อร้องเรียนต่อสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ตามคำร้องแจ้งว่า เป็นที่ราชพัสดุ ในเขตตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg photo5_small.jpg
photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator