เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย อาจารย์จรินทร์ ทองรัตนรักษา วิทยากรผู้ให้ความรู้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator