เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา10.00น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง(ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล) ณ ห้องประชุมชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator