เมื่อวันที่​ 7 มีนาคม​ 2564​ เวลา 09.00 น. ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ ร่วมโดยมี ท่าน เจ​เศรษฐ์​ ไทย​เศรษฐ์​ สมาชิกสภา​ผู้แทน​ราษฎร​จังหวั​ดอุทัยธานี​ เขต​ 1​ เป็นประธาน​ การประชุมหารือ ระหว่าง นายก ปลัด องค์การบริหารส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งพง ผลของการสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มี 347 ราย พื้นที่ 3,650 ไร่ คณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จำนวน 64 ราย พื้นที่ 668 ไร่ ได้รับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว แต่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวไปแล้ว ได้ไถหว่านปลูกใหม่ จำนวน 140 ราย พื้นที่ 2,152 ไร่ ทางคณะทำงานได้สรุปแนวทางข้อตกลงโดยไม่มีปัญหา จึงได้มีการออกสำรวจอีกครั้ง ณ สำนักงาน องค์การบรืหารส่วนตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator