เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564เวลา 13.30 น.ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ ได้รับมอบหมายจาก นาย ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานของนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา ณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator