เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา จังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง กว่า 150 คนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดอุทัยธานีพบจุด Hot Spot หรือจุดที่เกิดไฟไหม้ป่า จำนวน5,853 จุด จึงบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชน แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันโดยเร่งด่วน ณ ป่าชุมชนบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg photo5_small.jpg
photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg photo10_small.jpg
photo11_small.jpg photo12_small.jpg photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg
photo16_small.jpg photo17_small.jpg photo18_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator