เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ ตรวจเยี่ยม การทดสอบสมรรถภาพ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator