เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา10.00น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (ศสป.) จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator