เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมพิจารณาเรื่องร้องเรียน กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ตำบลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator