เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทับธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 9/2564 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข่าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator