ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิด การอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขัง ตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/2
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาลอกท่อระบายน้ำบนถนนหมายเลข 333
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวาย ราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร มหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประกอบพิธี ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี
 
 
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /