ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 1/2564
 
 
 
 
 
 
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /