ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2563

 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดอุทัยธานีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.05 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. จังหวัดอุทัยธานี แถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง และงานของดีอำเภอบ้านไร่ รวมทั้งเทศกาลท่องเที่ยวแก่นมะกรูด “หนาวสุดกลางสยาม” 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา13.00น.นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ. พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม แยกเป็นรายหน่วย. ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา09.30น.นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ. พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม แยกเป็นรายหน่วย. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา13.30น.นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ. พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม แยกเป็นรายหน่วย. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต วรกี ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ ปฏิบัติราชการแทน ท่าน ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่กรรมการสงเคราะห์ และเวลา 13.30 น.​ เป็นประธานการประชุมรับฟังการประชุมวิดี​ทัศน์​ทางไกล​ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4 / 2563
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานในการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.อุทัยธานี ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นส.ศิริวิมล พุฒศิริ) ม.5 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม แยกเป็นรายหน่วย. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารและจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลาครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /