ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “Kick Off อุทัยธานีไร้ Covid-19 ด้วยหน้ากากอนามัย”
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงผู้โดยสารประจำทาง คัดกรอง วัดไข้ แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และให้ความรู้ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว แก่ผู้ใช้บริการและผู้ที่สัญจรผ่านไป – มา
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( ก.บ.จ. ) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563​ เวลา 08.30 น. ดร. อลงกต วรกี รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เดินทางไปนำเสนอผลงานระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน สถานศึกษา ยุติธรรม และสถานประกอบกิจการแรงงาน โครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดอุทัยธานี​ ณ ห้องประชุม โรงแรม ดิเอมเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 17 มีนาคม​ 2563 เวลา 08.00 น. ดร. อลงกต วรกี รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสา​พระราชทาน​ จังหวัด​อุทัยธานี​ และวิทยากร จิตอาสา 904 รุ่น 3 / 62 บรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /