ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2562
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก) จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้โอวาทแก่นักกีฬาเเละเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีมตัวเเทน จังหวัดอุทัยธานี ที่จะเดินทางไปร่วมเเข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 19.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสงสีเสียง ผ่านม่านน้ำสะแกกรัง
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 19.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก