ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริการส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้ออกเยี่ยมเยียนคณะครูโรงเรียนห้วยขาแข้งพิทยาคมเพื่อดูสภาพภัยแล้งและให้คำแนะนำ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับมอบเงินทุนการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต) ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วยหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา ให้แก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จัดงาน"รณรงค์กำจัดตั๊กแตนในแปลงอ้อย ที่ ม.8 บ้านอุดมสุข ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี