เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/2562 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน และมีบริษัทมารับซื้อผลผลิต ในราคาที่ตกลงไว้ สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ ในราคาที่พึงพอใจ ณ แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator