ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน ชิม กิน เที่ยว...ความสุขอยู่ไม่ไกล” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (วปอ.60) รวมทั้ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ พลโท หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานนำนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 60 (หมู่เหยี่ยว) และครอบครัว ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม (CSR) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ และด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และเขตตรวจราชการที่ 18 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมาก ให้การต้อนรับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานข้ามคลองอังวะ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก Word Soil Day 2019 จังหวัดอุทัยธานี “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save our Future” โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชน จำนวนมากเข้าร่วมงาน ณ บริเวณแปลงสาธิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี