เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (วปอ.60) รวมทั้ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ พลโท หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานนำนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 60 (หมู่เหยี่ยว) และครอบครัว ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม (CSR) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ และด้อยโอกาส รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมี เด็กนักเรียน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator