เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และเขตตรวจราชการที่ 18 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator