ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2562

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา10.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้พื้นที่บนอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่อำเภอบ้านไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) ตรวจสอบกรณีข่าวน้ำประปา อบต.หูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเเละปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา10.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่อำเภอห้วยคต ออกตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย ซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งจากอำเภอห้วยคต
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ อส.อุทัยฯ ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. กระทรวงมหาดไทย นำโดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจับหวัดทุกจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย แถวพานพุ่มเงิน-ทอง แถวเชิญธงชาติและตราสัญลักษณ์ และวงดุริยางค์ จำนวนกว่า 1,200 คน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน​ 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 18 เมษายน​ 2562 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน​ 2562​ เวลา​ 10.00 น.​ ณ​ พระวิหาร​ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม​ กรุงเทพฯ
นายณรงค์​ รักร้อย​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​ เข้ารับผ้าไตรประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ​ สมเด็จพระสังฆราช​ สกลมหาสังฆปริณายก​ เพื่ออัญเชิญมาประกอบพิธีพรรพชาอุปสมบท​

เมื่อวันที่ 18 เมษายน​ 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. ขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. จังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีั
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อด้วยนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 14.45 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามฯ คณะที่1 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานสืบสานเเละอนุรักษ์ประเพณีเเห่ค้างดอกไม้
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา14.20น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามฯ คณะที่1 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา14.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามฯ คณะที่1 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา13.15 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามฯ คณะที่1 ตรวจดูสภาพรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ และสถานที่เกิดเหตุ กรณีการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะตกข้างทาง
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา13.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามฯ คณะที่1 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา10.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามฯ คณะที่1 ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์เมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 12 เมษายน​ 2562 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดตรวจบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
เมื่อวันที่ 12 เมษายน​ 2562 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดตรวจสามแยกทางเข้าเขื่อนทับเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
เมื่อวันที่ 12 เมษายน​ 2562 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดตรวจศูนย์จราจร สภ.เขาบางแกรก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
เมื่อวันที่ 12 เมษายน​ 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดตรวจศูนย์จราจร สภ.หนองฉาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา14.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจบริเวณ ธกส.สาขาทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา14.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจที่พักสายตรวจตำบลสว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา13.45น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจบริเวณสามแยกทางหลวงชนบทสายตลุกดู่-หนองฉาง ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการวันผู้สูงอายุและมหกรรมวันครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 02.39 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดอุทัยธานี จากพระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา14.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก บนยอดเขาสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระราชบิดาของรัชกาลที่1 เนื่องในวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์ และประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมราชวงศ์จักรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
เมื่อวันที่ 6 เมายน 2562 ที่ จังหวัดอุทัยธานี ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 21.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบโชครางวัลแจ๊คพอต รถจักรยานยนต์ ให้กับสาวอุทัยฯ และครอบครัว ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธาน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการร่วมการรักษาความปลอดภัยเเละอำนวยความสะดวกด้านจราจร พิธีจัดทำน้ำอภิเษก ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ 2562