ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยในงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการ กลุ่มองค์กรภาคประชาชน และนิสิตนักศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี วางพวงมาลาซึ่งประดับด้วยดอกไม้สด โทนสีชมพู และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายเป็น พระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดเกษตรกร (Uthaitani Farmer Market ) แห่งที่ 2 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นที่บริเวณ ด้านหน้าเยื้องศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมการ ดำเนินงาน โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.45 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำคณะข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงค์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /