ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา โรงพยาบาลอุทัยธานี ปี 2561
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับเรื่องร้องเรียนของสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) เพื่อขอเสนอ แนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยจังหวัดอุทัยธานี และขอให้สนับสนุนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อย และน้ำตาลทรายฯ ที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเสนอ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนกว่า 1,000 คน ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ อำเภอห้วยคต บ้านหลังเขา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคต และโครงการพัฒนา พื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านล่องว่า หมู่ที่ 9 ตำบลสุขฤทัย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำจังหวัดอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจง พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาชนไทย หัวใจใสสะอาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 (ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาภารกิจของกระทรวงฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ (อนุฯ ก.ท.ช.) ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพ แรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.45 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง ประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /