วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (ยอส.) ประจำปี 2560 โดยมีแกนนำเยาวชนจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator