วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ (อนุวินัย ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี) ณ ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator