วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator