วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมนี้ยังร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ปลูกข้าวโดยวิธีการปักดำนาข้าว ซึ่งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ปฏิบัติตนเดินตามรอยพระบาท น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator