ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดอุทัยธานี

image

สถานที่ตั้ง :: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดอุทัยธานี / สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4
                      ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่
                     อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
                    วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

E-mail : uthaithani@moi.go.th
Website : http://www.uthaithani.go.th/info-center/index.html