การสัมมนาโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ