การออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ วัดประดู่ยืน บ้านประดู่ยืน หมู่ที่ 2 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ