การออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ วัดประดู่ยืน บ้านประดู่ยืน หมู่ที่ 2 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (23 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่