การออกหน่วยบริการ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดตลุกหมู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ